pacman, rainbows, and roller s

Chương III : Phân số – So sánh phân số – Hướng dẫn giải bài 37, 38, 39, 40, 41 SGK Toán 6 tập 2 trang 23

Chương III : Phân số – So sánh phân số – Hướng dẫn giải bài 37, 38, 39, 40, 41 SGK Toán 6 tập 2 trang 23


37.

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.


a) Chương III : Phân số – So sánh phân số – Hướng dẫn giải bài 37, 38, 39, 40, 41 SGK Toán 6 tập 2 trang 23


b) Chương III : Phân số – So sánh phân số – Hướng dẫn giải bài 37, 38, 39, 40, 41 SGK Toán 6 tập 2 trang 23


Giải.


a) Vì -11 < -10 < -9 < -8 < -7 nên:

Chương III : Phân số – So sánh phân số – Hướng dẫn giải bài 37, 38, 39, 40, 41 SGK Toán 6 tập 2 trang 23


b) Quy đồng mẫu các phân số ta có: Chương III : Phân số – So sánh phân số – Hướng dẫn giải bài 37, 38, 39, 40, 41 SGK Toán 6 tập 2 trang 23


Vì -12 < -11 < -10 < -9 nên ta có:

Chương III : Phân số – So sánh phân số – Hướng dẫn giải bài 37, 38, 39, 40, 41 SGK Toán 6 tập 2 trang 23 hay  Chương III : Phân số – So sánh phân số – Hướng dẫn giải bài 37, 38, 39, 40, 41 SGK Toán 6 tập 2 trang 23


38.Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trọng thầy mới được làm thầy.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên