Unit 13: Activities (Các Hoạt Động)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 13 Activities (Các Hoạt Động) Trong bài này chúng ta sẽ học phần Sports (Các Loại Thể Thao) và Come and Play (Hãy Đến Và Chơi).

UNIT 13: ACTIVITIES

CÁC HOẠT ĐỘNG

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Sports Unit 13 Lớp 7 Trang 129 SGK

 Come And Play Unit 13 Lớp 7 Trang 134 SGK

 

 

A. SPORTS (THỂ THAO),

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta chỉ hiểu những gì đã ở trong chính chúng ta.
We only understand that which already within us.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches