Unit 13: Activities (Các Hoạt Động)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 13 Activities (Các Hoạt Động) Trong bài này chúng ta sẽ học phần Sports (Các Loại Thể Thao) và Come and Play (Hãy Đến Và Chơi).

UNIT 13: ACTIVITIES

CÁC HOẠT ĐỘNG

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Sports Unit 13 Lớp 7 Trang 129 SGK

 Come And Play Unit 13 Lớp 7 Trang 134 SGK

 

 

A. SPORTS (THỂ THAO),

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự căm thù của con người sẽ trôi qua, và những kẻ độc tài rồi sẽ chết, và sức mạnh chúng cướp của nhân dân sẽ trở về với nhân dân. Và chừng nào con người còn chết đi, tự do sẽ không bao giờ tàn lụi.
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have