Chương 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 186, 187 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  186, 187  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất?


Câu 2: Cho biết những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai. Cho 3 thí dụ cụ thể về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng.


Câu 3: Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất nhiên liệu quan trọng?


Câu 4: Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:


Chương 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  186, 187  SGK Hóa lớp 12


Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là:


A. củi, gỗ, than cốc.


B. than đá. xăng dầu., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy nhớ rằng im lặng, thi thoảng, là câu trả lời tốt nhất.
Remember that silence is sometimes the best answer.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have