The Soda Pop

Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Hình 40.2. Hãy cho biết tia khúc xạ có nằm trong mặt phẳng tới không?


Góc tới và góc khúc xạ, góc nào lớn hơn?


Hướng dẫn giải


Trong thí nghiệm ở hình 40.2 sgk, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.


Góc tới lớn hơn góc khúc xạ


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra xem những nhận xét trên có còn đúng khi thay đổi góc tới hay không?


Hướng dẫn giải


Muốn biết những điều trên còn đúng hay không khi ta thay đổi góc tới thì phải thay đổi hướng của tia tới, quan sát tia khúc xạ, độ lớn góc khúc xạ, độ lớn góc tới., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, danh vọng hay tiếng tăm. Nó được phát hiện trong lòng tốt, sự nhún nhường, sự phụng sự và tính cách.
Greatness is not found in possessions, power, position, or prestige. It is discovered in goodness, humility, service, and character.
39 người thíchthích danh ngôn Thích
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên