Duck hunt

Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Hình 40.2. Hãy cho biết tia khúc xạ có nằm trong mặt phẳng tới không?


Góc tới và góc khúc xạ, góc nào lớn hơn?


Hướng dẫn giải


Trong thí nghiệm ở hình 40.2 sgk, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.


Góc tới lớn hơn góc khúc xạ


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra xem những nhận xét trên có còn đúng khi thay đổi góc tới hay không?


Hướng dẫn giải


Muốn biết những điều trên còn đúng hay không khi ta thay đổi góc tới thì phải thay đổi hướng của tia tới, quan sát tia khúc xạ, độ lớn góc khúc xạ, độ lớn góc tới., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có thể lôi con người ra khỏi bùn đất, nhưng không thể lôi bùn đất khỏi con người.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên