Pair of Vintage Old School Fru

Chương I : Đoạn thẳng – Vẽ đoạn thẳng cho biết trước độ dài – Hướng dẫn giải bài 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 SGK Toán 6 trang 124

Chương I : Đoạn thẳng – Vẽ đoạn thẳng cho biết trước độ dài – Hướng dẫn giải bài 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 SGK Toán 6 trang 124


53.

Trên tia Ox, vẽ hai  đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN, so sánh OM và MN.


Giải:


Chương I : Đoạn thẳng – Vẽ đoạn thẳng cho biết trước độ dài – Hướng dẫn giải bài 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 SGK Toán 6 trang 124


Trên tia Ox cho 2 điểm M,N mà OM < ON( 3<6) nên điểm M nằm giữa hai điểm O và N.


Suy ra  OM+MN=ON;


MN=ON-OM= 6-3=3(c m).


Vậy OM=MN=3 cm.


54., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu có một ngày mai chúng ta không ở bên nhau... có điều này bạn phải luôn nhớ. Bạn can đảm hơn bạn tin tưởng, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và khôn ngoan hơn bạn nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là, thậm chí dù chúng ta xa cách nhau... tôi sẽ mãi ở bên cạnh bạn.
If ever there is tomorrow when we're not together... there is something you must always remember. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. But the most important thing is, even if we're apart... I'll always be with you.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên