pacman, rainbows, and roller s

Chương I : Đoạn thẳng – Vẽ đoạn thẳng cho biết trước độ dài – Hướng dẫn giải bài 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 SGK Toán 6 trang 124

Chương I : Đoạn thẳng – Vẽ đoạn thẳng cho biết trước độ dài – Hướng dẫn giải bài 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 SGK Toán 6 trang 124


53.

Trên tia Ox, vẽ hai  đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN, so sánh OM và MN.


Giải:


Chương I : Đoạn thẳng – Vẽ đoạn thẳng cho biết trước độ dài – Hướng dẫn giải bài 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 SGK Toán 6 trang 124


Trên tia Ox cho 2 điểm M,N mà OM < ON( 3<6) nên điểm M nằm giữa hai điểm O và N.


Suy ra  OM+MN=ON;


MN=ON-OM= 6-3=3(c m).


Vậy OM=MN=3 cm.


54., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau.
We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên