pacman, rainbows, and roller s

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 trang 87

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 trang 87


66. Tìm số nguyên x biết Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 trang 87

67. Tính : Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 trang 87


68. Một đội bóng năm ngoái ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn. Năm nay đội ghi được 39 bàn và để thủng lưới 24 bàn.


Hiệu số bàn thắng thư năm ngoái : 27 -48 = -21


Hiệu số bàn thắng thua năm này : 39 – 24 = 15


69. Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của một số thành phố vào một ngày nào đó. hãy ghi cột bên phải số độ chênh lệch nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất trong ngày đó của thành phố


Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 trang 87


70. Tính các tổng sau một cách hợp lý : Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 trang 87


71. Tính nhanh : Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 trang 87, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thỏa mãn khiến người nghèo giàu có; bất mãn khiến người giàu nghèo khổ.
Content makes poor men rich; discontent makes rich men poor.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên