XtGem Forum catalog

Toán Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 6 môn Toán Học

Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên khác dấu – Hướng dẫn giải bài 72, 74, 75, 76, 77 trang 89 SGK toán 6

Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên khác dấu – Hướng dẫn giải bài 73, 74, 75, 76, 77 trang 89 SGK toán 6 73. Thực hiện phép tính : 

Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên cùng dấu – Hướng dẫn giải bài 78, 79, 80, 81, 82, 83 SGK Toán 6 trang 91

Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên cùng dấu – Hướng dẫn giải bài 78, 79, 80, 81, 82, 83 SGK Toán 6 trang 91 78. Tính : 

Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép nhân – Hướng dẫn giải bài 90, 91, 92, 93, 93 SGK Toán 6 trang 95

Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép nhân – Hướng dẫn giải bài 90, 91, 92, 93, 93 SGK Toán 6 trang 95 90. Thực hiện các phép tính :

Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95

Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95 95. Giải thích vì sao (-1)^3 = -1. Còn có số nguyên

Chương II : Số nguyên – Bội và ước của một số nguyên – Hướng dẫn giải bài 101, 102, 103, 104, 105, 106 SGK Toán 6 trang 97

Chương II : Số nguyên – Bội và ước của một số nguyên – Hướng dẫn giải bài 101, 102, 103, 104, 105, 106 SGK Toán 6 trang 97 101. Tìm 5 bội của :

Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98

Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98  107. Trên trục số cho hai điểm a, b. Hãy

Chương II: Số nguyên – Ôn tập 2 – Hướng dẫn giải bài 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 SGK Toán 6 trang 98

Chương II: Số nguyên – Ôn tập 2 – Hướng dẫn giải bài 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 SGK Toán 6 trang 98 114. Liệt kê và tính tổng tất cả các s

Phần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Bài 1 : Điểm – Đường thẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SGK Toán 6 trang 104

Phần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Bài 1 : Điểm – Đường thẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SGK Toán 6 trang 104 Đặt tên cho các điểm

Phần hình học – Ba điểm thẳng hàng – Hướng dẫn giải bài 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 SGK TOán 6 trang 106

Phần hình học – Ba điểm thẳng hàng – Hướng dẫn giải bài 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 SGK TOán 6 trang 106 8. Ở hình 10 thì ba điểm A,B,C hay 3

Phần hình học – Đường thẳng đi qua hai điểm – HƯớng dẫn giải bài tập 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 SGK Toán 6 trang 109

Phần hình học – Đường thẳng đi qua hai điểm – HƯớng dẫn giải bài tập 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 SGK Toán 6 trang 109 15. Quan sát  hình 21

Phần hình học – Đoạn thẳng – Hướng dẫn giải bài 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 SGK Toán 6 trang 116

Phần hình học – Đoạn thẳng – Hướng dẫn giải bài 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 SGK Toán 6 trang 116 33. Điền vào chỗ trong trong các phát biểu

Phần hình học – Thực hành trồng cây thẳng hàng

Phần hình học – Thực hành trồng cây thẳng hàng  1.Nhiệm vụ a, Chôn các cọc hàng rào nằm giữa hai cột mốc A và B. b, Đào hố trong cây thẳng

Phần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Độ dài đoạn thẳng – Hướng dẫn giải bài 40, 41, 42, 43, 44, 45 SGK Toán 6 trang 119

Phần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Độ dài đoạn thẳng – Hướng dẫn giải bài 40, 41, 42, 43, 44, 45 SGK Toán 6 trang 119 40. Đo độ dài hộ
Ngẫu Nhiên