Chương III : Phân số – Quy đồng mẫu số nhiều phân số – Hướng dẫn giải bài 28, 29, 30, 31 SGK Toán 6 tập 2 trang 19

Chương III : Phân số – Quy đồng mẫu số nhiều phân số – Hướng dẫn giải bài 28, 29, 30, 31 SGK Toán 6 tập 2 trang 19


1. Khái niệm.

Quy đồng mẫu số của nhiều phân số là biến đổi những phân số đó lần lượt thành những phân số bằng chúng nhưng có cùng mẫu số.


2. Quy tăc quy đồng mẫu số


Muốn quy đồng mẫu số nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau:


Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN để làm mẫu chung).


Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).


Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.


28.


a) Quy đồng mẫu các phân số sau: Chương III : Phân số – Quy đồng mẫu số nhiều phân số – Hướng dẫn giải bài 28, 29, 30, 31 SGK Toán 6 tập 2 trang 19 b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản ?Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tìm ra mục đích sống của bạn là bước quan trọng đầu tiên để sống một cuộc sống không giới hạn.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog