XtGem Forum catalog

Chương III: Phân số – Phép nhân phân số – Hướng dẫn giải bài 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 tập 2 trang 37

Chương III: Phân số – Phép nhân phân số – Hướng dẫn giải bài 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 tập 2 trang 37


69. Nhân các phân số (rút gọn nếu có thể):

Chương III: Phân số – Phép nhân phân số – Hướng dẫn giải bài 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 tập 2 trang 3770.


Phân số 6/35 có thể được viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu số là số nguyên dương có một chữ số.


Chẳng hạn:   Chương III: Phân số – Phép nhân phân số – Hướng dẫn giải bài 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 tập 2 trang 37Hãy tìm cách viết khác.


Hướng dẫn giải.Chương III: Phân số – Phép nhân phân số – Hướng dẫn giải bài 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 tập 2 trang 37


Do đó ta có ba cách phân tích khác sau đây:Chương III: Phân số – Phép nhân phân số – Hướng dẫn giải bài 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 tập 2 trang 3771. Tìm x, biết:Chương III: Phân số – Phép nhân phân số – Hướng dẫn giải bài 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 tập 2 trang 37


Hướng dẫn giải.


a) Thực hiện phép nhân ở vế phải rồi áp dụng quy tắc chuyển vế.


b) Thực hiện phép nhân ở về phải rồi quy đồng mẫu hai vế.Chương III: Phân số – Phép nhân phân số – Hướng dẫn giải bài 69, 70, 71, 72 SGK Toán 6 tập 2 trang 3772.Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vũ khí tốt nhất của sự độc tài là giấu diếm, nhưng vũ khí tốt nhất của dân chủ nên là cởi mở.
The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness.
Niels Bohr
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên