Ring ring

Chương III: Phân số – Tính chất cơ bản của phân số – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14 SGK Toán 6 tập 2 trang 11

Chương III: Phân số – Tính chất cơ bản của phân số – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14 SGK Toán 6 tập 2 trang 11


Điền số thích hợp vào ô trống.

Chương III: Phân số – Tính chất cơ bản của phân số – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14 SGK Toán 6 tập 2 trang 11


Giải.


Hai đẳng thức đầu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

Chương III: Phân số – Tính chất cơ bản của phân số – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14 SGK Toán 6 tập 2 trang 11 hoặc Chương III: Phân số – Tính chất cơ bản của phân số – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14 SGK Toán 6 tập 2 trang 11


Chương III: Phân số – Tính chất cơ bản của phân số – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14 SGK Toán 6 tập 2 trang 11 hoặc Chương III: Phân số – Tính chất cơ bản của phân số – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14 SGK Toán 6 tập 2 trang 11


Chương III: Phân số – Tính chất cơ bản của phân số – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14 SGK Toán 6 tập 2 trang 11


12.


Điền số thích hợp vào ô vuông.


Chương III: Phân số – Tính chất cơ bản của phân số – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14 SGK Toán 6 tập 2 trang 11Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn nghĩ là bạn đang trốn thoát và bạn va phải chính mình. Con đường vòng dài nhất là con đường về ngắn nhất.
Think you're escaping and run into yourself. Longest way round is the shortest way home.
James Joyce
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên