Unit 8: Life In The Future (Cuộc Sống Trong Tương Lai)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 9 Unit 8 Life In The Future (Cuộc Sống Trong Tương Lai). Trong bài này chúng ta sẽ học các giơi từ chỉ nơi chốn, vị trí (in, on, at) và giới từ chỉ thời gian (at, in, on).


UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE

CUỘC SỐNG TRONG TƯƠNG LAI 

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Reading Unit 8 Lớp 12 Trang 84

 Speaking Unit 8 Lớp 12 Trang 87

 Listening Unit 8 Lớp 12 Trang 88

 Writing Unit 8 Lớp 12 Trang 89

 Language Focus Unit 8 Lớp 12 Trang 90

 

GRAMMAR POINTS.

1/ Prepositions, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ, có yêu mình không. Nỗi nhớ và tình yêu không thể cảm nhận bằng tai càng không thể dựa vào lời nói của bất cứ ai. Phải tin vào cảm nhận bản thân lúc đó sẽ chẳng cần một câu trả lời nào cả.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches