Teya Salat

Bài 1: Lũy thừa (Giải bài tập 4,5)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa; nhưng dối trá cũng thế.
Truth is beautiful, without doubt; but so are lies.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên