Polly po-cket

Bài 1: Lũy thừa (Giải bài tập 4,5)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc thay kẻ biết hưởng lúc vận thịnh cũng như chịu đựng lúc vận suy.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên