pacman, rainbows, and roller s

Bài 1: Lũy thừa (Giải bài tập 4,5)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm thanh vang lên biến mất vào trong gió.
Memories are hunting horns whose sound dies on the wind.
Guillaume Apollinaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên