XtGem Forum catalog

Bài 1: Lũy thừa (Giải bài tập 4,5)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình cờ là một từ vô nghĩa; không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân.
Chance is a word void of sense; nothing can exist without a cause.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên