Teya Salat

Language Focus Unit 3 Lớp 12 Trang 38

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 3 Ways Of Socialising Language Focus trang 38 SGK. Tuần rồi bạn gặp Thuần, người bạn mà bạn không gặp đã lâu. Hãy kể những gì bạn ấy nói với bạn cho một bạn khác nghe. Dùng câu tường thuật.

UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Stress in two-syllable words

* Grammar: Reported Speech

Exercise 1. Tuần rồi bạn gặp Thuần, người bạn mà bạn không gặp đã lâu. Hãy kể những gì bạn ấy nói với bạn cho một bạn khác nghe. Dùng câu tường thuật.

Đáp án gợi ý.

2. Thuan said he worked for a big company.

3. Thuan said he was their marketing manager.

4. Thuan said the company had opened an office in Ho Chi Minh City., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ.
It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên