Unit 12: Endangered Species (Nguy Cơ Tuyệt Chủng)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự trung thành với chính mình cần thiết cho hạnh phúc của mỗi người. Thiếu trung thành không nằm ở việc tin hay không tin mà nằm ở việc tự cho là mình tin điều mình không tin..
It is necessary to the happiness of man that he be mentally faithful to himself. Infidelity does not consist in believing, or in disbelieving, it consists in professing to believe what he does not believe.
Thomas Paine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog