CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 177 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 8:  DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 177 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

1. Đồng phân, danh pháp


–          Công thức tổng quát: RXn


–          Phân loại: theo bản chất, số lượng nguyên tử halogen và đặc điểm cấu tạo gốc hidrocacbon


–          Bậc của dẫn xuất halogen = bậc C liên kết với X


–          Đồng phân: gồm đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí X


–          Tên gọi: + Tên gốc – chức: Tên gốc hidrocacbon + halogen


+ Tên thay thế: Số chỉ X- tên X + tên hidrocacbon .


2. Tính chất hóa học, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không hiểu sự im lặng của bạn có thể sẽ chẳng hiểu lời của bạn đâu.
He who does not understand your silence will probably not understand your words.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have