Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 54 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Có bao cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau ?

Hướng dẫn giải:


Mỗi cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đen khác nhau đã cho là một chỉnh hợp chập 4 của 6 bóng đèn đã cho. Do đó số các cách mắc là:


A46 = 360 (cách).


Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 54 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu:


a. Các bông hoa khác nhau ?


b. Các bông hoa như nhau ?


Hướng dẫn giải:, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật cần thiết trong việc phát khởi thiện chí và thái độ tốt, càng nhiều càng tốt. Với thiện chí và thái độ tốt, hạnh phúc, ngắn hạn và dài hạn, cho chính ta và tha nhân sẽ hiện hữu.
It is very important to generate a good attitude, a good heart, as much as possible. From this, happiness in both the short term and the long term for both yourself and others will come.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s