Polaroid

Bài 1: Giới hạn của dãy số (Giải bài tập 6,7)

Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 122 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 1, 020 020 … (chu kì là 02). Hãy viết a dưới dạng một phân số.

Hướng dẫn giải:


Ta có a = 1, 020 020 … = 1+ 2/100 + 2/1002 + …+ 2/100n  + …


= 1 + (2/100)/(1-1/100) = 101/99


Vì  2/100,  2/1002, …, 2/100n, … là một cấp số nhân lùi vô hạn có u1 = 2/100, q = 1/100


Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 122 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Tính các giới hạn sau:


a) lim (n3 + 2n2 – n + 1);


b) lim (-n2 + 5n – 2);, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dễ ở lại hơn là ra đi.
It is easier to stay out than get out.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên