Bài 1: Giới hạn của dãy số (Giải bài tập 6,7)

Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 122 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 1, 020 020 … (chu kì là 02). Hãy viết a dưới dạng một phân số.

Hướng dẫn giải:


Ta có a = 1, 020 020 … = 1+ 2/100 + 2/1002 + …+ 2/100n  + …


= 1 + (2/100)/(1-1/100) = 101/99


Vì  2/100,  2/1002, …, 2/100n, … là một cấp số nhân lùi vô hạn có u1 = 2/100, q = 1/100


Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 122 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Tính các giới hạn sau:


a) lim (n3 + 2n2 – n + 1);


b) lim (-n2 + 5n – 2);, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai sai lầm chết người hơn kẻ bỏ phần lớn cuộc đời để kiếm sống.
There is no more fatal blunderer than he who consumes the greater part of his life getting his living.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt