XtGem Forum catalog

Chương 3: Cacbon – Silic – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 86 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
Luyện tập Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 86 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

Tóm tắt lý thuyết: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng


1.Cacbon

–  Cacbon chủ yếu thể hiện tính khử: C0 +  2CuO →t0 2Cu + CO2+4


–  Cacbon  thể hiện tính oxi hóa: 3 C0+ 4Al →t0  Al4-4C3


2. Oxit ( CO, CO2)


a)  CO: – Là oxit trung tính (không tạo muối)


–  Có tính khử mạnh: 4CO+2 + Fe3O→t0  3Fe + 4 CO2+4


b)      CO2: – là oxit axit


–    Có tính oxi hóa: CO2+4  + 2Mg →t0  C0 + 2MgO


3. H2CO3, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi tiếp tục tin rằng thế giới này không có ý nghĩa tối hậu nào. Nhưng tôi biết rằng có điều gì đó có ý nghĩa, và đó là con người, bởi anh ta là sinh vật duy nhất khăng khăng đi tìm ý nghĩa.
I continue to believe that this world has no ultimate meaning. But I know that something in it has a meaning and that is man, because he is the only creature to insist on having one.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên