Polly po-cket

Bài 1: Hàm số lượng giác (Giải bài tập 5,6,7)

Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 18 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx, tìm các giá trị của x để cosx = 1/2

Hướng dẫn giải:


Cosx = 1/2 là phương trình xác định hoành độ giao điểm của đường thẳng y = 1/2 và đồ thị y = cosx.


Từ đồ thị đã biết của hàm số y = cosx, ta suy ra x = +-π/3 + k2π , (k ∈ Z), (Các em học sinh nên chú ý tìm giao điểm của đường thẳng cới đồ thị trong đoạn [-π ; π] và thấy ngay rằng trong đoạn này chỉ có giao điểm ứng với x = +- π/3 rồi sử dụng tính tuần hoàn để suy ra tất cả các giá trị của x là x = +-π/3 + k2π, (k ∈ Z)).


Bài 6. (Hướng dẫn giải trang 18 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.


Hướng dẫn giải:


Nhìn đồ thị y = sinx ta thấy trong đoạn [-π ; π] các điểm nằm phía trên trục hoành của đồ thị y = sinx là các điểm có hoành độ thuộc khoảng (0 ; π). Từ đố, tất cả các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương là (0 + k2π ; π + k2π) hay (k2π ; π + k2π) trong đó k là một số nguyên tùy ý.


Bài 7. (Hướng dẫn giải trang 18 SGK Giải tích 12 cơ bản), , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tai họa thì bay đến mà hạnh phúc thì bò đến ta.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên