Duck hunt

Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 13 Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển Mưa (bài 16 và 17 ban nâng cao). Độ ẩm tuyệt đối: Là lượng hơi nước được tính bằng gam trong 1m3 không khí, ở một thời điểm nhất định.

BÀI 13. GIẢI BÀI TẬP NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC 

TRONG KHÍ QUYỂN - MƯA

(Bài 16 và 17 - Ban nâng cao)

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối (Dành cho ban nâng cao)

- Độ ẩm tuyệt đối: Là lượng hơi nước được tính bằng gam trong 1m3 không khí, ở một thời điểm nhất định.

- Độ ẩm tương đối: Tỉ lệ phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đổi của không khí với độ ẩm bão hoà ở cùng nhiệt độ.

2. Các hiện tượng ngưng tụ

- Sương: là hiện tượng hơi nước ngưng đọng ở lớp không khí gần mặt đất., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người đòi hỏi ở cuộc đời không gì hơn là sự cải thiện chính bản thân mình... ít bỏ lỡ và lãng phí cuộc đời mình hơn bất cứ ai.
He who asks of life nothing but the improvement of his own nature... is less liable than anyone else to miss and waste life.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên