Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 13 Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển Mưa (bài 16 và 17 ban nâng cao). Độ ẩm tuyệt đối: Là lượng hơi nước được tính bằng gam trong 1m3 không khí, ở một thời điểm nhất định.

BÀI 13. GIẢI BÀI TẬP NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC 

TRONG KHÍ QUYỂN - MƯA

(Bài 16 và 17 - Ban nâng cao)

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối (Dành cho ban nâng cao)

- Độ ẩm tuyệt đối: Là lượng hơi nước được tính bằng gam trong 1m3 không khí, ở một thời điểm nhất định.

- Độ ẩm tương đối: Tỉ lệ phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đổi của không khí với độ ẩm bão hoà ở cùng nhiệt độ.

2. Các hiện tượng ngưng tụ

- Sương: là hiện tượng hơi nước ngưng đọng ở lớp không khí gần mặt đất., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu an ủi được tất, kể cả những ưu phiền do nó gây ra.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên