Ring ring

Bài 4: Cấp số nhân (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 103 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Chứng minh các dãy số Bài 4: Cấp số nhân (Giải bài tập 1,2,3)

Hướng dẫn giải:


a) Với mọi ∀n ε N*, ta có Bài 4: Cấp số nhân (Giải bài tập 1,2,3)=

(3/5. 2n+1) : (3/5 . 2n) = 2.


Suy ra un+1 = un.2, với n ε N*


Vậy dãy số đã chp là một câp số nhân với u1 = 6/5, q = 2.


b) Với mọi ∀n ε N*, ta có un+1 = Bài 4: Cấp số nhân (Giải bài tập 1,2,3)=un. 1/2


Vậy dãy số đã cho là một cấp số nhân với u1 = 5/2, q = 1/2


c) Với mọi ∀n ε N*, ta có un+1 = Bài 4: Cấp số nhân (Giải bài tập 1,2,3)


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 103 SGK Giải tích 11 cơ bản), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu giống như một điếu xì gà – khi nó cháy càng mạnh, thời gian biến thành tro tàn càng ngắn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên