Old school Easter eggs.

Bài 4: Cấp số nhân (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 103 SGK Giải tích 11 cơ bản)


Chứng minh các dãy số Bài 4: Cấp số nhân (Giải bài tập 1,2,3)

Hướng dẫn giải:


a) Với mọi ∀n ε N*, ta có Bài 4: Cấp số nhân (Giải bài tập 1,2,3)=

(3/5. 2n+1) : (3/5 . 2n) = 2.


Suy ra un+1 = un.2, với n ε N*


Vậy dãy số đã chp là một câp số nhân với u1 = 6/5, q = 2.


b) Với mọi ∀n ε N*, ta có un+1 = Bài 4: Cấp số nhân (Giải bài tập 1,2,3)=un. 1/2


Vậy dãy số đã cho là một cấp số nhân với u1 = 5/2, q = 1/2


c) Với mọi ∀n ε N*, ta có un+1 = Bài 4: Cấp số nhân (Giải bài tập 1,2,3)


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 103 SGK Giải tích 11 cơ bản), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không theo sự mong đợi của chúng ta. Nó huyền diệu, tinh tuý và thuần khiết.
Love won’t obey our expectations. Its mystery is pure and absolute.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên