Hướng dẫn giải bài tập Vật lý 12 chính xác và chi tiết nhất
Hướng dẫn giải bài tập Vật lý 12 chính xác và chi tiết nhất


CHƯƠNG I – DAO ĐỘNG CƠ


* Bài 1: Dao động điều hòa

* Bài 2: Con lắc lò xo

* Bài 3: Con lắc đơn

* Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

* Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa


CHƯƠNG II – SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

* Bài 1: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

* Bài 2: Giao thoa sóng

* Bài 3: Sóng dừng

* Bài 4: Đặc trưng vật lý của âm

* Bài 5: Đặc trưng vật lý của âm


CHƯƠNG III – DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU


* Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều

* Bài 2: Các mạch điện xoay chiều

* Bài 3: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

* Bài 4: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều

* Bài 5: Truyền tải điện năng. Máy biến áp

* Bài 6: Máy phát điện xoay chiều

* Bài 7: Động cơ không đồng bộ ba pha


CHƯƠNG IV – DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ


* Bài 1: Mạch dao động

* Bài 2: Điện từ trường

* Bài 3: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

* Bài 4: Sóng điện từ

* Bài 5: Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến


CHƯƠNG V – SÓNG ÁNH SÁNG


* Bài 1: Tán sắc ánh sáng

* Bài 2: Giao thoa ánh sáng

* Bài 3: Các loại quang phổ

* Bài 4: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

* Bài 5: Tia X


CHƯƠNG VI – LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG


* Bài 1: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử

* Bài 2: Hiện tượng quang điện trong

* Bài 3: Hiện tượng quang – phát quang

* Bài 4: Mẫu nguyên tử Bo

* Bài 5: Sơ lược về lazer


CHƯƠNG VII – HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ


* Bài 1: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

* Bài 2: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

* Bài 3: Phóng xạ

* Bài 4: Phản ứng phân hạch

* Bài 5: Phản ứng nhiệt hạch


CHƯƠNG VIII – TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ


* Bài 1: Các hạt sơ cấp

* Bài 2: Cấu tạo vũ trụ


CÙNG THAM GIA CỘNG ĐỒNG VẬT LÝ LỚP 12 – CÙNG CHIA SẺ KIẾN THỨC, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người ích kỷ không có khả năng yêu người khác, nhưng họ cũng không có khả năng yêu chính bản thân mình.
Selfish persons are incapable of loving others, but they are not capable of loving themselves either.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog