Hướng dẫn giải bài tập Vật lý 12 chính xác và chi tiết nhất
Hướng dẫn giải bài tập Vật lý 12 chính xác và chi tiết nhất


CHƯƠNG I – DAO ĐỘNG CƠ


* Bài 1: Dao động điều hòa

* Bài 2: Con lắc lò xo

* Bài 3: Con lắc đơn

* Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

* Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa


CHƯƠNG II – SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

* Bài 1: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

* Bài 2: Giao thoa sóng

* Bài 3: Sóng dừng

* Bài 4: Đặc trưng vật lý của âm

* Bài 5: Đặc trưng vật lý của âm


CHƯƠNG III – DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU


* Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều

* Bài 2: Các mạch điện xoay chiều

* Bài 3: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

* Bài 4: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều

* Bài 5: Truyền tải điện năng. Máy biến áp

* Bài 6: Máy phát điện xoay chiều

* Bài 7: Động cơ không đồng bộ ba pha


CHƯƠNG IV – DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ


* Bài 1: Mạch dao động

* Bài 2: Điện từ trường

* Bài 3: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

* Bài 4: Sóng điện từ

* Bài 5: Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến


CHƯƠNG V – SÓNG ÁNH SÁNG


* Bài 1: Tán sắc ánh sáng

* Bài 2: Giao thoa ánh sáng

* Bài 3: Các loại quang phổ

* Bài 4: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

* Bài 5: Tia X


CHƯƠNG VI – LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG


* Bài 1: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử

* Bài 2: Hiện tượng quang điện trong

* Bài 3: Hiện tượng quang – phát quang

* Bài 4: Mẫu nguyên tử Bo

* Bài 5: Sơ lược về lazer


CHƯƠNG VII – HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ


* Bài 1: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

* Bài 2: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

* Bài 3: Phóng xạ

* Bài 4: Phản ứng phân hạch

* Bài 5: Phản ứng nhiệt hạch


CHƯƠNG VIII – TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ


* Bài 1: Các hạt sơ cấp

* Bài 2: Cấu tạo vũ trụ


CÙNG THAM GIA CỘNG ĐỒNG VẬT LÝ LỚP 12 – CÙNG CHIA SẺ KIẾN THỨC, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có thuốc chữa cho tình yêu, trừ yêu nhiều hơn nữa.
There is no remedy for love but to love more.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches