Old school Easter eggs.

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. PHENOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, trang 193 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 8:  DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL.

PHENOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,  trang 193 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

1. Phenol là những hợp chất hữu cơ thu được khi thay thế nguyên tử hidro trong vòng  bằng nhóm hidroxyl (OH)


Cần phân biệt phenol và ancol thơm


2. Tính chất hóa học


a)      Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH: Tác dụng với kim loại kiềm và dung dịch kiềm tạo hợp chất phenolat:


C6H5-OH + NaOH → C6H5-ONa + H2O


C6H5-ONa    +  CO2 + H2O → C6H5-OH + NaHCO3


So sánh tính axit: CO2 > phenol > HCO3 > ancol.


b)      Phản ứng ở vòng benzen, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc thay kẻ biết hưởng lúc vận thịnh cũng như chịu đựng lúc vận suy.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên