XtGem Forum catalog

Lớp 12

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 12

Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

LỊCH SỬ 12 BÀI 17. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA (Từ sau 2/9/1945 đến trước 19/12/1946)   I. TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 1. Khó kh

Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 -1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 16. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC  VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI   I.  T

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936 – 1939

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 15. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939   I. Tình hình thế giới và trong nước 1. Tình hình thế giới * Những năm 30 của thế kỷ XX, thế

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG  1930 - 1935   I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1933 1. Tình hình kinh tế -       1930, do tác động kh

Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến 1930

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930)   I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG 1. Hội V

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925   Nguồn lợi của tư bản Pháp  ở Viêt Nam  trong cuộc khai thác lần t

Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

LỊCH SỬ 12 BÀI 11. TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NĂM 2000   Trật tự hai cực Yalta I. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GI�

Bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ 20   I. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 1. Nguồn gốc và đ

Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ “CHIẾN TRANH LẠNH”   Sau thế chiến II,“ Chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường  là Liên xô

Bài 8: Nhật Bản

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 8. NHẬT BẢN I. NHẬT BẢN  từ 1945 - 1952 Chiến tranh thế giới thứ hai để lại cho Nhật Bản những hậu quả nặng nề (gần 3 triệu ng

Bài 7: Tây Âu

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 7. TÂY ÂU   Quá trình mở rộng Liên minh châu Âu (EU) I. TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1950 1. Về kinh tế -       Sau chiến tranh

Bài 6: Nước Mĩ

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 6. NƯỚC MỸ   I. NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1945 ĐẾN 1973 1. Kinh tế -       Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế Mỹ phát triển mạnh: cô

Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ La – tinh

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 5. CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ CHÂU MỸ LA TINH   Lược đồ Châu Phi sau chiến tranh thế  giới thứ hai I. CÁC NƯỚC CHÂU PHI DT: 30,3 tr k
Ngẫu Nhiên