The Soda Pop

Unit 2: Cultural Diversity (Đa Dạng Văn Hóa)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khử một điều ác, lớn một điều lành.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên