A trip to the countryside: Getting Started

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 3 a trip to the countryside Getting Started dễ hiểu nhất. Work with a partner. Look at the pictures and take turns to talk about activities in the countryside.

UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

GETTING STARTED

Work with a partner. Look at the pictures and take turns to talk about activities in the countryside. (Thực tập vđi bạn cùng học. Nhìn vào hình vẽ và thay phiên nhau nói về những hoạt động ở vùng nông thôn)

1. A girl is planting/watering vegetables.

2. some boys arc swimming.

3. a girl is feeding the chickens.

4. some women are harvesting the rice

5. a man is feeding a pig.

6. a boy is flying a kite.

7. some boys arc playing football., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi hoạn nạn hãy trông vào mình.
Ngạn ngữ Nhật Bản
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t