Bài 7: Tây Âu

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 7: Tây Âu lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 7. TÂY ÂU
Bài 7: Tây Âu Quá trình mở rộng Liên minh châu Âu (EU)


I. TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1950


1. Về kinh tế


-       Sau chiến tranh thế giới thứ hai Tây Âu bị tổn thất nặng, nhiều thành phố, nhà máy  bị tàn phá nên  sản xuất bị suy giảm.


-       Với sự  cố  gắng và  nhận viện trợ Mỹ qua “Kế hoạch Mác san”, nên kinh tế phục hồi và lệ thuộc Mỹ.


2. Về chính trị, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.
Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog