Lịch Sử 9 -Bài 28 - Phần 2Sử 9- 28:XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ,ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965).Phần 2III. MiềnNam đấu tranh chống chế độ Mỹ- Diệm .Giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng Khởi”(1954-1960).

1.Đấu tranh chống chế độ Mỹ- Diệm , giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng ( 1954-1960).* Đấu tranh chính trị 1954:- Chống Mỹ - Diệm , đòi thi hành HĐ Giơ ne vơ ,bảo vệ hòa bình ,giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.- 8-1954 “phong trào hòa bình” của trí thức, nhân dân Sài gòn , Chợ lớn đòi thi hành Hiệp Định Giơ ne vơ .- 1958-1959:chống khủngbố đàn áp,chống chiến dịch “tố cộng , diệt cộng”, đòi quyền tự do dân sinh, dân chủ , giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.* 1958-1959 chuyển sang dùng bạo lực,đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang .Lịch Sử 9 -Bài 28 - Phần 2

Máy chém mà chính quyền Ngô Dình Diệm sử dụng để đàn áp Cách mạng miền Nam

2. Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960).a. Hoàn cảnh lịch sử :- 1957-1959 Mỹ - Diệm khủng bố cách mạng , mở rộng chiến dịch tố cộng , diệt cộng , ra đạo luật 10-1959 lê máy chém khắp miền Nam .- Hội Nghị Trung Ương Đảng lần thứ 15 ( đầu 1959) đã xác định con đườngcơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu ,kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân .-Phong trào nổi dậy lẻ tẻ như Bắc Ái( 2-1959) , Trà Bồng ( 8-1959) …lan rộng khắp miền Nam thàn h cao trào cách mạng như Đồng Khởi ở Bến Tre .Lịch Sử 9 -Bài 28 - Phần 2

Nông dân nổi dậy ở Trà Bồng ( Quảng Ngãi-năm 1959)Lịch Sử 9 -Bài 28 - Phần 2Lược đồ phong trào Đồng Khởib.Diễn biến của cuộc “Đồng Khởi”.- Ngày 17-1-1960 dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy Bến Tre , nhân dân các xã Định Thụy , Phước Hiệp , Bình Khánh ( Mỏ Cày ) đã đồng loạt nổi dậy đánh đồn bót, diệt ác ôn , giải tán chính quyền ngụy . Phong trào nhanh chóng lan ra toàn tỉnh , phá vỡ bộ máy cai trị của địch ở thôn xã .- Tại Bến Tre phong trào lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên , Trung Trung Bộc. Kết quả :Phá vỡ bộ máy cai trị và hệ thống kìm kẹp của địch ở thôn xa ở Nam Bộ,Tây Nguyên, Trung Trung Bộ .d. Ý nghĩa :-Giáng một đòn nặng vào chính sách thực dân kiểu mới của Mỹ.-Làm lung lay chế độ tay sai Ngô Đình Diệm .-Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam , chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công .-Từ khí thế đó , ngày 20-12-1960 , Mặt trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam ra đời .

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi cho rằng nghĩa vụ đầu tiên của xã hội là công lý.
I think the first duty of society is justice.
Alexander Hamilton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru