Old school Easter eggs.

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935 lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG  1930 - 1935


 


I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1933


1. Tình hình kinh tế


-       1930, do tác động khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế VN suy thoái, bắt đầu từ trong nông nghiệp: lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bỏ hoang: 1933 là 500.000 hécta.


-       Công nghiệp: suy giảm.


-       Thương nghiệp, xuất nhập khẩu: đình đốn, giá cả đắt đỏ.


-       Cuộc khủng hoảng kinh tế ở VN rất nặng nề so với các thuộc địa khác của Pháp cũng như so với các nước trong khu vực.


Bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhiều nỗi bất hạnh nảy sinh trên thế gian vì sự hoang mang và những điều không được nói ra.
Much unhappiness has come into the world because of bewilderment and things left unsaid.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên