The Soda Pop

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935 lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG  1930 - 1935


 


I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1933


1. Tình hình kinh tế


-       1930, do tác động khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế VN suy thoái, bắt đầu từ trong nông nghiệp: lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bỏ hoang: 1933 là 500.000 hécta.


-       Công nghiệp: suy giảm.


-       Thương nghiệp, xuất nhập khẩu: đình đốn, giá cả đắt đỏ.


-       Cuộc khủng hoảng kinh tế ở VN rất nặng nề so với các thuộc địa khác của Pháp cũng như so với các nước trong khu vực.


Bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu.
Ngạn ngữ Ả rập
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên