Snack's 1967

Unit 12: Water Sports (Thể Thao Dưới Nước)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền lực có hai dạng. Một sinh ra từ nỗi sợ hãi bị trừng phạt và một sinh ra từ những hành động yêu thương. Quyền lực dựa trên tình yêu hàng nghìn lần hiệu quả và lâu dài hơn quyền lực dựa trên sợ hãi.
Power is of two kinds. One is obtained by the fear of punishment and the other by acts of love. Power based on love is a thousand times more effective and permanent then the one derived from fear of punishment.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên