80s toys - Atari. I still have

Bài 6: Nước Mĩ

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 6: Nước Mĩ lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 6. NƯỚC MỸ


 


I. NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1945 ĐẾN 1973


1. Kinh tế


-       Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế Mỹ phát triển mạnh: công nghiệp chiếm 56,5% tổng sản lượng công nghiệp thế giới; nông nghiệp bằng hai lần 5 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia, Nhật cộng lại; nắm 50% số lượng tàu bè đi lại trên biển, ¾ dự trữ vàng thế giới, chiếm 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới…


-       Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mỹ là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.


* Nguyên nhân


-       Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào, trình độ kỹ thuật cao, năng động, sáng tạo.


-       Lợi dụng chiến tranh để làm giàu từ bán vũ khí., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con đường tốt nhất dẫn đến trái tim một người là nói chuyện với anh ta về những điều anh ta trân trọng nhất.
The royal road to a man's heart is to talk to him about the things he treasures most.
Dale Carnegie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên