Disneyland 1972 Love the old s

Bài 6: Nước Mĩ

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 6: Nước Mĩ lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 6. NƯỚC MỸ


 


I. NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1945 ĐẾN 1973


1. Kinh tế


-       Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế Mỹ phát triển mạnh: công nghiệp chiếm 56,5% tổng sản lượng công nghiệp thế giới; nông nghiệp bằng hai lần 5 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia, Nhật cộng lại; nắm 50% số lượng tàu bè đi lại trên biển, ¾ dự trữ vàng thế giới, chiếm 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới…


-       Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mỹ là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.


* Nguyên nhân


-       Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào, trình độ kỹ thuật cao, năng động, sáng tạo.


-       Lợi dụng chiến tranh để làm giàu từ bán vũ khí., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi người chơi phải chấp nhận những quân bài mà cuộc đời chia cho mình: nhưng một khi chúng đã vào tay, anh ta hay cô ta phải quyết định chơi bài như thế nào để thắng.
Each player must accept the cards life deals him or her: but once they are in hand, he or she alone must decide how to play the cards in order to win the game.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên