Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ La – tinh

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ La – tinh lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 5. CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ CHÂU MỸ LA TINH


 

Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ La – tinhLược đồ Châu Phi sau chiến tranh thế  giới thứ hai


I. CÁC NƯỚC CHÂU PHI


DT: 30,3 tr km2, 800 triệu người(2002), gồm 54 quốc gia lớn nhỏ.


1.Vài nét  về cuộc đấu tranh giành độc lập.


a. Sau chiến tranh thế giới thứ hai:phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi bùng nổ mạnh trước hết là ở Bắc Phi:


-       Mở đầu là cuộc binh biến của binh lính và sĩ quan yêu nước Ai Cập (1952), lật đổ vương triều Pharuc, chỗ dựa của thực dân Anh, lập ra nước Cộng hòa Ai Cập ( 18/6/1953)., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là tình yêu sự thật và đức hạnh, cho dù kẻ đó là hoàng tử hay dân thường.
Anyone entrusted with power will abuse it if not also animated with the love of truth and virtue, no matter whether he be a prince, or one of the people.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog