The Soda Pop

Lớp 12

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 12

Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

PHẦN I. ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Bài 2 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, PHẠM VI LÃNH THỔ 1. Vị trí địa lý - Nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực

Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

ĐỊA LÝ VIỆT NAM BÀI 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế xã hội a. Bối cảnh -

Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

ĐỊA LÝ VIỆT NAM BÀI 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế xã hội a. Bối cảnh -

Bài 27:Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

LỊCH SỬ 12 BÀI 27. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 2000 I. CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ  DÂN TỘC 1. Giai đoạn 1919 - 1930: từ sau Chi

Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986- 2000)

LỊCH SỬ 12 BÀI 26. ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊNCHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 - 2000) I. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC CỦA ĐẢNG  1. Hoàn cảnh lịc

Bài 25: Việt nam xây dựng CNXH và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 25. VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 - 1986) I. ĐẤT NƯỚC BƯỚC ĐẦU ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1

Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 24. VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1975 ) I. TÌNH HÌNH HAI MIỀN BẮC - NAM SAU NĂM

Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 23. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975) Lược đồ cuộc Tổng tiế

Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 22. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾPCHIẾN ĐẤUCHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC                  Lược dồ miền

Bài 21: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam ( 1954-1965)

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 21 - XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI  Ở MIỀN BẮC, ĐẦU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 - 1965) Hình

Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

LỊCH SỬ LỚP 12  BÀI 20 - CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 - 1954) Tấn công Điện Biên Phủ I. ÂM MƯU MỚI CỦA PH

Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951- 1953)

LỊCH SỬ LỚP 12 BÀI 19. BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNGCHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 - 1953) I. THỰC DÂN PHÁP ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC

Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

LỊCH SỬ 12 BÀI 18. NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾNTOÀNQUỐC CHỐNG PHÁP (1946 - 1950) Nhà lưu niệm Bác Hồ giữa làng Vạn Phúc - nơi gắn liền với sự k
Ngẫu Nhiên