XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 148 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 148 SGK Sinh học lớp 12
Chương  6. Sự phát sinh loài người – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  148  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đi thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì?


Hướng dẫn giải


Khi môi trường sống thay đổi, các loài vượn người chuyển từ trên cây xuống sống ở dưới mặt đất là chính thì việc có được dáng đi thẳng đứng đã đem lại khá nhiều lợi thế như: giúp phát hiện được kẻ thù cũng như nguồn thức ăn từ xa, giải phóng đôi tay có thế dùng vào việc sử dụng vũ khí chống kẻ thù hoặc săn bắt,:..


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Loài người hiện đại, H. sapiens đã tiến hoá từ loài vượn người, Ôxtralôpitec qua các loài trung gian nào?


Hướng dẫn giải


Theo các hoá thạch được phát hiện cho đến nay thì nhiều nhà khoa học cho rằng loài người hiện đại – Homo sapiens xuất hiện sau cùng và có lẽ được tiến hoá từ loài Homo đến Homo erectus. Loài Homo erectus có lẽ được tiến hoá từ loài Homo habilis., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hy vọng cao cả tạo nên những bậc vĩ nhân.
Great hopes make great men.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên