Bài 8: Nhật Bản

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 8: Nhật Bản lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 8. NHẬT BẢNBài 8: Nhật BảnI. NHẬT BẢN  từ 1945 - 1952


Chiến tranh thế giới thứ hai để lại cho Nhật Bản những hậu quả nặng nề (gần 3 triệu người chết và mất tích, kinh tế bị tàn phá, 13 triệu người thất nghiệp, đói rét…), bị Mỹ chiếm đóng dưới danh nghĩa Đồng minh (1945 - 1952).


* Về chính trị


Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh (SCAP) thi hành các biện pháp:


-       Loại bỏ chủ nghĩa quân phiệt và bộ máy chiến tranh của Nhật, xét xử tội phạm chiến tranh.


-       Giải tán các đảng phái quân phiệt.


-       3/5/1947, ban hành Hiến pháp mới quy định Nhật là nước quân chủ lập hiến nhưng thực tế làchế độ dân chủ đại nghị tư sản., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hai lợi thế tôi có khi sinh ra là được sinh ra với sự sáng suốt và được sinh ra trong nghèo khổ.
The two big advantages I had at birth were to have been born wise and to have been born in poverty.
Sophia Loren
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid