Chương I – Tiết 4 : Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 26 đến 29 – Trang 14

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi chỉ biết một nghĩa vụ, và đó là yêu thương.
I know of only one duty, and that is to love.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat