Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương I – Tiết 2 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK lớp 8, tập 1 từ bài 10 đến 15 – Trang 8,9

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mười phần sung sướng hãy hưởng lấy năm, còn lại dành cho con cháu. Sung sướng mà hưởng hết, con cái sau sẽ chẳng bằng người.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên