XtGem Forum catalog

Chương I – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK lớp 8, tập 1 từ bài 20 đến 25 – Trang 12

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, tập 1 từ bài 20 đến 25, trang 12


20. Nhận xét sự đúng sai của kết quả sau :

x² + 2xy + 4y² = (x +2y)²


Hướng dẫn giải


Ta có :  (x + 2y)² = x² + 2.x.2y + 4y²


= x² + 4xy + 4y²


=> x² + 2xy + 4y² = (x + 2y)² là sai


21. Viết các đa thức dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu :


a) 9x² – 6x +1;                    b) (2x + 3y)² + 2.(2x+3y) + 1.


Hãy nêu một đề bài tương tự., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thành quả của im lặng là hòa bình.
Ngạn ngữ Ả rập
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên