The Soda Pop

Chương I : Phép nhân và phép chia các đa thức – Tiết 1 : Nhân đơn thức với đa thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK lớp 8, tập 1 từ bài 1 đến 6 – Trang 5-6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Suối nguồn của cái đẹp là trái tim, và mỗi ý nghĩ rộng lượng lại thắp sáng lên những bức tường trong căn phòng đó.
The fountain of beauty is the heart, and every generous thought illustrates the walls of your chamber.
Francis Quarles
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên