Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương I – Tiết 3 : Những hằng đẳng thức đáng nhớ – Hướng dẫn giải bài tập SGK lớp 8, tập 1 từ bài 16 đến 19 – Trang 11,12

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bước đầu tiên hướng tới cái ác là che phủ hành động trong trắng trong bí ẩn, và ai thích che dấu cái gì không sớm thì cũng sẽ có lý do để che dấu nó.
The first step towards vice is to shroud innocent actions in mystery, and whoever likes to conceal something sooner or later has reason to conceal it.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên