Chương I : Tứ giác – Tiết 1 : Tứ giác – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 1 đến 5 – Trang 66, 67

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật khó để khiến những người có mọi thứ quan tâm tới những người chẳng có thứ gì.
It is hard to interest those who have everything in those who have nothing.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt