pacman, rainbows, and roller s

Chương I – Tiết 10 : Chia đơn thức cho đơn thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 59 đến 62 – Trang 26, 27

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không phải tất cả vàng đều là những thứ lấp lánh ánh vàng.
Gold all is not that doth golden seem.
Edmund Spenser
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên