XtGem Forum catalog

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 – Quận 10 năm 2016

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong việc trị quốc, phải thận trọng không hứa ẩu, biết đãi người hiền, phải được lòng dân.
Đạo thiên thừa chi quốc, kính sự nhi tín, tiết dụng nhi ái nhân, sử dân dĩ thời.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên