Ring ring

Đề và đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán phòng GD & ĐT Phù Yên năm 2016

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán phòng GD & ĐT Phù Yên năm 2016

Đề thi kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Toán là tài liệu ôn thi cuối năm môn Toán bổ ích dành cho các bạn học sinh lớp 7, giúp các em luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra Toán sắp tới. 

Xem thêm: Tuyển chọn 2 đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Anh có đáp án năm 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ YÊN

TRƯỜNG THCS QUANG HUY

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN – LỚP 8

(Thời gian làm bài 90 phút)

Câu 1: (2 điểm)

a) Bậc của đơn thức là gì?

b) Tìm bậc của đơn thức: 7x2y5z7,   -3/4xy4, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giá trị của anh đối với thế giới thường được tính bằng điều còn lại sau khi đem tật xấu trừ khỏi điểm tốt.
Your net worth to the world is usually determined by what remains after your bad habits are subtracted from your good ones.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên