XtGem Forum catalog

Chương III – Tiết 8 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 49 đến 52 – Trang 84, 85

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 49 đến 52 – Trang 84, 85


49. Ở hình 51, tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH.

a) Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau ? (Hãy chỉ rõ từng cặp tam giác đồng dạng và viết theo các đỉnh tương uwngs0.


b) Cho biết AB = 12,45cm, AC = 20,50cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH, BH và CH.


Chương III – Tiết 8 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 49 đến 52 – Trang 84, 85


Hướng dẫn giải


Chương III – Tiết 8 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 49 đến 52 – Trang 84, 85


50. Bóng của một ống khói nhà máy trên mặt đất có độ dài là 36,9m. Cũng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 1,62m. Tính chiều cao của ống khói (h. 52).


Chương III – Tiết 8 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 49 đến 52 – Trang 84, 85


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cặp đôi hoàn hảo, đó là khi hai người thích cả những tính xấu của nhau.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên