Chương I – Tiết 2 – Nhân đa thức với đa thức – Hướng dẫn giải bài tập 7, 8, 9 – Trang 8

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.
You will be doing anything for the one you love, except love them again.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat