XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Sinh học lớp 12
Chương  4. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  82  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu quy trình tạo thể đột biến có kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh X.


Hướng dẫn giải


Có thể dùng phương pháp gây đột biến bằng tia phóng xạ. Ví dụ, xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi sau đó gieo hạt lên thành cây và cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh. Sau đó chọn lọc ra các cây có khả năng kháng bệnh. Những cây có khả năng kháng bệnh cho lai với nhau hoặc cho tự thụ phẩn để tạo ra các dòng thuẩn.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)Có hai giống lúa, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh X và một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh Y. Bằng cách gây đột biến người ta có thể tạo ra giống mới có cả hai gen kháng bệnh X và Ỵ được không? Giải thích cách tiến hành thí nghiệm. Biết rằng gen quy định bệnh X và gen quy định bệnh Y nằm trên hai NST tương đồng khác nhau.Hướng dẫn giải


Có thể lai hai giống cây với nhau rồi sau đó xử lí con lai bằng tác nhân đột biến nhằm tạo ra các đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể chứa cả hai gen có lợi., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người mà chúng ta gặp không phải là tình cờ. Họ đi ngang qua đời ta là có một lý do nào đó.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên