Teya Salat

Chương I – Tiết 7 : Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 43 đến 46 – Trang 20, 21

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà đau khổ vì tình yêu tan vỡ hơn là không có tình yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên