The Soda Pop

Chương I – Tiết 7 : Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 43 đến 46 – Trang 20, 21

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đếm khu vườn bằng những đóa hoa, đừng bởi những chiếc lá đã rơi. Hãy đếm cuộc đời bằng những nụ cười, đừng bởi lệ lăn trên má.
Count the garden by the flowers, never by the leaves that fall. Count your life with smiles and not the tears that roll.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên