Old school Swatch Watches

Chương II – Tiết 4 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 18 đến 20 – Trang 43, 44

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, không phải vàng và bạc.
It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên