Polly po-cket

Chương I – Tiết 5 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 33 đến 38 – Trang 16,17

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhu thường thắng cương.
Ngạn ngữ Nhật Bản
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên